Fecha: Martes 7 de noviembre de 2023, 16:30horas
Título: Policondritis Recidivante
Ponente: Dra. Aimara García Studer, HRU de Málaga, Málaga